آخرین آثار چاپ شده


تا کنون 12 عنوان کتاب از حضرت آیت الله محمّـد روزبهانی به چاپ رسیده و تعداد زیادی از آثار، در حال آماده سازی برای چاپ می باشند. در حال حاضر آخرین آثاری که به چاپ رسیده اند دو عنوان رو به رو می باشند. شما می توانید با مراجعه به بخشر آثار درباره این کتاب ها بیشتر بدانید و همچنین مختصر از این کتاب ها را مطالعه نمایید.

آخرین مطلب در «بُرشی از آثار»

۸ آذر ۱۳۹۸

گناه دو جهت دارد

گناه دو جهت دارد: ۱- علت گناه جهل است نفس آدمى ضعیف و فکر او قاصر است به گناه و خطا آلوده مى‌شود، لذا به او عاصى مى‌گویند. ۲- علت گناه مخالفت با خداى جهان است، این گناهکار گمراه و ضال است. لذا از ضالّین است، شخص ضال در مقابل حکم خداى تعالى مى‌ایستد و مى‌گوید من عکس حکم خدا، حکم مى‌کنم، کار این شخص بدعت است، و این کس در مقابل حضرت حق مى‌ایستد و حال آن که حضرت حق براى تمام موجودات حد و مرز قرار داده است، […]
۱ آذر ۱۳۹۸

احسان و نعم الهى

خدایا تو را قسم مى‌دهم به منّت خود و به احسان خود و تو را قسم مى‌دهم به نعمت‌هاى بى منتهاى خودت. چون لسان تمام دعا در این روز از گناه و موجبات خشم الهى و ندارى ما بود، خدا را به احسان خدا مى‌خواند، یعنى خدایا، من که ندارم و تو اهل احسان و کرم و سخا هستى، تو احسان کن… همان طور که نعمت‌هاى بیشمارى به خلق خود بخشیدى به من هم ببخش، من به احسان تو نیاز دارم. هستى، احسان حضرت حق است و نِعَمَ الهى هستى […]
۱۹ آبان ۱۳۹۸

عزت و ذلت به دست خداوند است

باید دید خداى تعالى کسى را خوار مى‌کند یا نه، قرآن کریم مى‌فرماید: «وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ» (قرآن کریم، سوره آل عمران، آیه ۲۶) عزت و ذلت به دست خداست، و ظاهر آیه حجت است «و تعز من تشاء» هر کسى را بخواهد عزیز مى‌کند و عزت مى‌بخشد. «و تذل من تشاء» هر کسى را بخواهد ذلیل مى‌کند، عزت و ذلت به دست خداست، ولى سبب عزت و ذلت عبد است، حکیم مطلق به همه موجودات یک اندازه داده است، و به هر کدام به قدر خودشان داده […]
 

آخرین «متن گرافی ها»

 

پادکست ها

 

اصول دین


اصول دین یکی است، چیست؟

الفِ قامت حق

بیشتر...