آخرین آثار چاپ شده


تا کنون 12 عنوان کتاب از حضرت آیت الله محمّـد روزبهانی به چاپ رسیده و تعداد زیادی از آثار، در حال آماده سازی برای چاپ می باشند. در حال حاضر آخرین آثاری که به چاپ رسیده اند دو عنوان رو به رو می باشند. شما می توانید با مراجعه به بخشر آثار درباره این کتاب ها بیشتر بدانید و همچنین مختصر از این کتاب ها را مطالعه نمایید.

آخرین مطلب در «بُرشی از آثار»

۲۸ خرداد ۱۳۹۸

بنده صالح

اگر انسان بخواهد به مقام بالا برسد اول باید بندگى کند سپس از راه عبودیت مى‌توان به بالا رسید. شاعر در این زمینه مى‌گوید: از عبادت نى توان الله شد / مى‌توان موسى کلیم الله شد ولى مى‌توان گفت : از عبادت مى‌توان الله شد / وانگهى موسى کلیم الله شد در بیانى آمده، «العبودیّه جوهره کنهها الربوبیه» (تفسیر نورالثقلین، محدث شیخ عبدعلى بن جمعه، المطبعه العلمیه، قم، بی تا، ج ۴، ص ۵۵۶) ذات بندگى کردن خدایى کردن است، به جز عبادت راهى بسوى خداوند نیست، پس بشر باید […]
 

آخرین «متن گرافی ها»

 

پادکست ها

 

اصول دین


اصول دین یکی است، چیست؟

الفِ قامت حق

بیشتر...