میدان بلا

قطعه «میدان بلا» از دیوان حب، در وصف روز عاشورا و مصیبت شهادت حضرت امام حسین علیه السلام است.