زمین کربلا

قطعه «زمین کربلا» از دیوان حب، در وصف ورود حضرت امام حسین، خوانواده و یاران او سلام الله علیهم به کربلا است.