عفو و امان

قطعه «عفو و امان» از دیوان حب مصیبت شهادت حرّ ریاحی رحمه الله علیه است.