پاره های قرآن

قطعه «پاره های قرآن» از دیوان حب، مصیبت شهادت حضرت علی اصغر علیه السلام است.