داغ جوان

قطعه «داغ جوان» از دیوان حب، مصیبت شهادت حضرت علی اکبر علیه السلام است.