سَرور لاهوتیان

قطعه «نور چشمان رسول» از دیوان حب مصیبت شهادت حضرت امام علی نقی علیه السلام است.