هاتف غیبی

قطعه «هاتف غیبی» از دیوان حب، مولودیه حضرت ابولفضل العباس علیه السلام است.