مناجات علی

قطعه «مناجات علی» از دیوان حب، مصیبت شهادت امیرمؤمنان حضرت امام علی علیه السلام است.