گل باغ عشق

قطعه «گل باغ عشق» از دیوان حب، مولودیه حضرت امام رضا علیه السلام است.