اربعین

قطعه «اربعین» از دیوان حب، در وصف اربعین شهادت حضرت امام حسین علیه السلام است.