یعسوب الدین

قطعه «یعسوب الدین» از دیوان حب، مصیبت شهادت حضرت امام حسن عسکری علیه السلام است.