آیت پروردگار

قطعه «آیت پروردگار» از دیوان حب مدحیه حضرت امام حسن عسکری علیه السلام است.