سرود عشق

قطعه «سرود عشق» از دیوان حب، مولودیه حضرت امام جواد علیه السلام است.