توبه

۲ اسفند ۱۳۹۸

گناه ظلم است…

گناه ظلم است، ماندن در گناه و توبه نکردن ظلم دیگرى است. غنچه‌های نشکفته، ص ۳۸۹
۲۳ دی ۱۳۹۸

توبه معصوم علیه السلام

توبه از گناه توبه داراى خواص ارزشمندى است: یکى از خواص آن، رفع یأس است اگر خداى تعالى توبه را براى بنده‌اش قرار نمى‌داد بنده مأیوس مى‌شد حتى پیغمبران هم مأیوس مى‌شدند. بشر خطا مى‌کند وقتى متوجه خطاى خود شد توبه مى‌کند و امید قبولى توبه و آمرزش خداى رحمان و رحیم را دارد. تحقق توبه به چند چیز منوط است : عرفان به معصیت، یعنى انسان، باید علم پیدا کند که مرتکب گناه شده است. ۲- از معصیت ندامت پیدا کند. ۳- میل به گناه را ترک کند. ۴- بیان ندامت و پشیمانى نزد خدا کند. این چهار از ارکان اساس توبه است، اگرچه شرائط و فروع توبه بسیار است، مثل آن که توبه […]