ثواب

۵ مهر ۱۳۹۸

عبادت و خسران

نوع مردم به اطاعت و عبادت خودشان، حالت کسب مى‌دهند؛ یعنى عبادت مى‌کنند تا به آنان ثواب داده شود. قرآن کریم مى فرماید: «إِنَّ آلْإِنسانَ لَفِى خُسْرٍ» به سبب آن که کاسب هستند ضرر مى‌کنند. غنچه های نشکفته، ص ۵۱۰