حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام

۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۹

جان جانان

قطعه «جان جانان» از دیوان حب، مدحیه حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام است.

جان حَسَن جانان حَسَن هم جان جانان است حَسَن / حُسنِ زیبای الهی نور یزدان است حَسَن مَظهر ذات خداوند کریم متعال / جلوه ی اَسماءِ حُسنی سِرِّ سُبحان است حَسن جلوه ی تام الهی مَظهر اسم و صفات / اسم اعظم را ظهور و حُسن خوبان است حسن عالم لوح و قلم سِرِّ قضا حُسن قَدَر / عرش و کرسی و سماوات حُسن رِضوان است حسن عصمت عشق تمام و غایهُالغایات ما / حُسن عرش و فوق عرش هم نور رخشان است حسن ساقی بزم خُلُود و واقِفِ غَیبُ و شهود / خازن علم الهی سِرِّ پنهان است حسن حُجَّهُ الله قطب عالم مظهر غَیبُ الغُیوب / راز عالم سرِّ آدم نور فُرقان است […]
۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸

حُسن عالم

قطعه «حُسن عالم» از دیوان حب مولودیه حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام است.

ساقیا می ده دمادم زان می رنگ ارغوان / تا بنوشم دائماً زان می چه پنهان چه عیان تا بنوشم می ناب از دست پر فیضت به شب / مست می گردم بخوانم مدح یار دلستان ظاهر آمد یار دلبندم به ناسوت و زمین / سال های اول هجرت و ماه رمضان نمیه ی ماه مبارک احتمال شب قَدر / وَهْ، چه شب شد نور باران نور یزدان در نشان خانه ی زهرا ز نورش طعنه زد بر آفتاب / شد خجل ماه شب چارده میان آسمان مولد شاه ولایت حُسْن زیبای حَسَن / نمیه ماه ضیافت حق حَسن را میزبان نازل آمد از جمال احسن یزدان پاک / باطن زیبای هستی طائر عرش آشیان […]
۱۶ آبان ۱۳۹۷

عزای فاطمه علیها السلام

قطعه «عزای فاطمه علیها السلام» از دیوان حب، مصیبت شهادت حضرت محمد مصطفی صلی الله عیله و آله و همچنین حضرت امام حسن مجتبی و امام رضا علیهما السلام است.

فاطمه ای نور چشم مصطفی / امشب و فردا سه جا داری عزا گه مدینه گه بقیع گاهی به طوس / وا محمد وا حسن هم وا رضا گاه ز بهر باب مظلومت نبی / گاه ز بهر نور چشمت مجتبی گاه ز بهر غربت و مظلومیت / نور دلبندت رضا نور خدا گریه ها داری تو این دم فاطمه / بر سه مظلوم عزیزت از وفا بهر بابا چون اذیت ها بدید / در میان خانه اش از آشنا هم ز کفر و شرک هم اهل نفاق / عاقبت مسموم دست اَشْقیا بهر فرزندت حسن مسموم زهر / پاره پاره شد جگر آن مُقتدا بهر فرزند غریب و بی کست / این رضا شد کشته ی […]
۲۰ خرداد ۱۳۹۶

جلوه ذات الهی، نور آسمان عُلا

جلوه ذات الهی، نور آسمان عُلا حُسْنِ عرش و حُسْنِ کرسی غایَهُ الْغایات ما مَظْهر حُسْن و جمال حضرت عشق است، حَسَن سبط اکبر بر محمّد نور قلب مرتضی دیوان حب، ج۱، ص۶۶۶
۳۱ خرداد ۱۳۹۵

بشارت نسل آدم را چه عطری از چمن آمد

بشارت نسل آدم را چه عطری از چمن آمد گل با غ خدا بشکفت همه حُسْنِ حَسَن آمد هم از باغ نبوت هم ولایت گشته خندان گل مبارک باد محمّد را گلشن در انجمن آمد دیوان حب، جلد ۱، صفحه ۶۶۶