حضرت امام مهدی علیه السلام

۲۰ فروردین ۱۳۹۹

غنچه هستی

قطعه «غنچه هستی» از دیوان حب، مولودیه صاحب‌الزمان امام زمان حضرت مهدی علیه السلام است.

در سحر دادم ندا کای بلبل باغ ولا / در میان سجده‌گاه دائم بگو شکر خدا هر دو دست بر آسمان و روی دل بر فوق آن / با زبان و دل بخوان شکر خدا و گو ثنا چون شکفت از باغ عشق یک غنچه ناب تمام / غنچه عالی و کامل بَه، چه خوش رنگ و زیبا غنچه ئی از باغ عشق نازل بیامد بر زمین / نازل آمد باغ سر سبز ولایت را صفا غنچه ما نازل از باغ رسالت آمده / یا ز باغ پر گُل سبز امامت در جَلا غنچه ما از گلستان علی و فاطمه / یا ز باغ آن وصیِ عیسَوی و انبیا شد شکفته اندرونِ سالِ پنج و […]
۳۱ فروردین ۱۳۹۸

قائم آل رسول

قطعه «قائم آل رسول» از دیوان حب، مولودیه ولی عصر حضرت امام مهدی علیه السلام است.

مولود شاهنشاه دین آن شاه خوبان است / کز مولدش روی زمین چون رشک رضوان است عالم گلستان است امشب به عالم جلوه گر آن نیر تابان / در سامرا شد آشکار آن حجت رحمان بر روی دست عمه اش تابنده مَه رخشان / آن حجت خاص خدا مهدی دوران ست عالم گلستان است بر دامن نرجس عیان آن طفل مه پیکر / در سجده حق س نهاد آن مَظهر داور گفتا شهادت بر زبان آن وارث حیدر / مادر بر احوال پسر او مات و حیران است عالم گلستان است از پرده شد آندم عیان آن حامی قرآن / آورده او را عمه اش همچون گل خندان دیدی پدر بر دست او بنوشته است […]
۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۷

نیمه شعبان شکفت یک غنچه از باغ ولا

نیمه شعبان شکفت یک غنچه از باغ ولا عطر و بویش کرده هر دل را پر از نور و صفا غنچه ی بشکفته گل شد صبح صادق بیت حق این گل از باغ محمّد جلوه گر تا هر کجا دیوان حب، ج ۱، ص ۶۷۳
۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

مبارک باد از این عید و از این مولود خوش منظر

مبارک باد از این عید و از این مولود خوش منظر بیامد عالم دنیا ظهور حضرت داور گل باغ ولایت کرد معطر عالم هستی گل ما مهدی دوران محمّد را بود زیور دیوان حب، ج۱، ص۶۷۳
۱ خرداد ۱۳۹۵

بشارت باد تو ای عالَم گلی از باغ عشق خندان

بشارت باد تو ای عالَم گلی از باغ عشق خندان شکفته غنچه ئی زیبا به وقت نیمه ی شعبان گل باغ حسن بشکفت معطر شد همه دنیا بود این غنچه همنام محمّد مَظهر یزدان دیوان حب، ج۱، ص۶۷۳
۱۴ اسفند ۱۳۹۴

مهـدی ما ظاهر است و همره ما روز وشب

مهـدی ما ظاهر است و همره ما روز وشب دست ما بر دست حضرت جان ما او را عَجین غفلت از ماست صد حجاب در چشم و دید ما عیان غیـبت کـبرا بود دوری از آن دُرّ ثَمـین دیوان حب، ج۱، ص۵۴۱