حضرت امام موسی کاظم علیه السلام

۲۹ اسفند ۱۳۹۸

حسن اسماء

قطعه «حسن اسماء» از دیوان حب، مصیبت شهادت حضرت امام موسی کاظم علیه السلام است.

آیت عُظمایِ خلقت اسم حُسنایِ خدا / مظهر ذات مقدس حُسنِ اَسماء را صفا سِرّی از اسرار غَیبی زینت عرش برین / مَظهر غیب و شُهود است قبله اهل ولا موسیِ کاظم گل باغ نبوت در جهان / بود گرفتار سر خارهای زهر آگی چرا؟ عمر خود ظلم و ستم دید از بنی عباس دون / هم ز منصور و ز مهدی و هم ز هادی بارها مهدی عباسی دون حبس نمود پور علی / هادی عباسی دون حبس نمود ناروا ظلم و جور بی حسابی شد ز هارون الرشید / بر امام هفتمین باب الحَوائج برملا حضرت باب الحوائج در جوار جد خود / در مناجات و نماز بود، سجده و حال دعا عده […]
۱۱ فروردین ۱۳۹۸

انوار عالین

قطعه «انوار عالین» از دیوان حب مصیبت حضرت امام موسی کاظم علیه السلام است.

نوری از انوار عالین مَظْهرِ کُل جمال / نسل پاک صادق است آن منبع کُلُ الْکمال حضرت موسی بن جعفر دائماً اندر نماز / در مدینه یا عراق است یا به زندان وصال با غُل و زنجیر بسته داخل زندان تنگ / فوق ده سال حبس هارون در نماز و اِتصال سِندیِ بْنِ شاهِکِ ملعون اذیت ها نممود / حرف هارون الرشید اجرا نمود و امتثال با فشار و با اذیّت زهر بدادند حضرتش / جمع نمود عده ئی، حال امام بینند فَعال حضرت کاظم بفرمود زهر کینم داده اند / زهرِ با خرما بخوردم داده است سِندیِ ظالّ رنگ من تغییر نماید آخر این روز و هم / روز سوم محض ربِّ جلالِ لایَزال […]
۱۹ شهریور ۱۳۹۶

بشارت باد مبارک باد شکفته شد گل جعفر

بشارت باد مبارک باد شکفته شد گل جعفر حیات خود گرفت این گل ز آب چشمه ی کوثر شکفت از غنچه عصمت گل خندان موسایم محمّد شاد و خرم ثنا گفت حضرت داور دیوان حب، ج۱، ص۶۶۹