حضرت زینب سلام الله علیها

۲۱ دی ۱۳۹۷

ماه تابان

قطعه «ماه تابان» از دیوان حب مولودیه حضرت زینب کبری علیها السّلام است.

زینت عرش برین آن ماه تابان زینب است / مظهر اسم خداوند نور یزدان زینب است جِلوه ذات مقدس نازل اسم صمد / از اسرار سَرمَد اسم رحمان زینب است کرد تجلی ذات سرمد هم اَحَد هم واحدی / هم جمال و هم جلال تنزیل سبحان زینب است سَرّی از اسرار باطن قُرْبِ قَوْسَیْنِ ولا / جلوه ئی از اسم حُسنا اسم منّان زینب است زاده خَیْرُالْبشر چشم و چراغ احمدی / جلوه روی محمّد نور رخشان زینب است نسل خیْرُالمرسلین و پاره جسم نبی / میوه باغ نبوّت روح فُرقان زینب است دختر زیبنده مَوْلی امیرالؤمنان / قُرَّهُ الْعِینِ علیّ و ماه رضوان زینب است میوه قلب بتول و نور چشم فاطمه / زینب آغوش […]