حضرت علی اکبر علیه السلام

۱۶ شهریور ۱۳۹۸

جسم اکبر

قطعه «جسم اکبر» از دیوان حب، مصیبت شهادت حضرت علی اکبر علیه السلام است.

علی شد عازم میدا کفار / بکشت بسیار از آن قوم شَرَربار بزد شمشیر بفرقش مُره نامی / شکافت فرقش به تیغ آن ستمکار بزد لشکر به تیغ بر پیکر او / بدن مجروح و پاره شد په بسیار ز صدر زین به روی خاک میدان / بیفتاد اکبر گلگون به رخسار زدند تیر بر گلوی نازنینش / به خون غلطان علی از جور مکار حسین آمد جوانش غرقه در خون / گل پرپر میان آن همه خار بیامد زینب کبرا ز خیمه / بدید نَعْشِ علی، روزش بشد تار به روی حسم پاره پاره افتاد / دو چشم گریان دلش چر درد و داغدار حسین و خواهرش بر جسم اکبر / چه کردند عاشقا […]
۲۷ فروردین ۱۳۹۸

نور یزدان

قطعه «نور یزدان» از دیوان حب، مدحیه حضرت علی اکبر علیه السلام است.

مظهر اسماء حسنا جانِ جانان اکبر است / نیر تابان خلقت نورِ یزدان اکبر است جلوه ذات خداوند احد فرد صمد / سرّی از اسرار سَرمد اسم سبحان اکبر است  کرد تجلی ذات واحد با همه اسم جمال / هم جمال و هم جلال نازل ز رحمان اکبر است جلوه روی محمّد زاده خیرالبشر / خُلق و خوی احمدی آن ماه تابان اکبر است خُلق محمّد خَلق محمّد سیر و صورت نبی / روی زیبا احمد است و نور رخشان اکبر است شبه پیغمبر علیِ اکبر آن زیبا صنم / ماه تابان نبوّت جانِ فرقان اکبر است خُلق و خَلق نازل ز احمد نور اول مصطفی / باطن و ظاهرِ یوسف ماه کنعان اکبر است […]
۲۶ شهریور ۱۳۹۷

داغ جوان

قطعه «داغ جوان» از دیوان حب، مصیبت شهادت حضرت علی اکبر علیه السلام است.

یا اَبَتاهْ عَلَیْکَ مِنّی السلام / جان پدر عمر علی شد تمام جد عزیز خاتم پیغمبران / دارد برای حضرتت یک سلام جدم سلامت می رساند بابا / داده برای تو به من این پیام زودتر بیا به نزد ما ای حسین / سیر آب شوی ز دست جدت به فام بابا مرا سرآب نمود جد من / جام دگر برای تست گیر تو جام حسین آمد کنار جسم اکبر / با جسم پاره گفت حسین، این کلام بعد تو خاک بر سر اهل دنیا / سر علی به دامنش به اکرام سر علی به سینه ی خود گرفت / صورت به صورت جوانش مدام داغ جوان بس مشکل است عاشق / دل جوانمرده نگیرد آرام دیوان […]
۵ مهر ۱۳۹۶

یا اَبَتاهْ عَلَیْکَ مِنّی السَّلام

یا اَبَتاهْ عَلَیْکَ مِنّی السَّلام جان پدر عمر علی شد تمام دیوان حب، ج۳، ص۱۹۱
۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۵

جلوه اَسْماٰءِ حُسْنیٰ زینت عرش برین

جلوه اَسْماٰءِ حُسْنیٰ زینت عرش برین فیض قُدُوسِیِ بالا شبه خَیْرُالْمُرْسَلین خُلق و خُو باشد محمّد اکبر زیبا صنم نجل پاک مرتضیٰ باشد علیِّ نازنین دیوان حب، ج۱، ص۶۷۵