دوستی با خدا

۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

دوستى با خدا

مسئله دوست و محبت و حبّ مسئله مهمى است، وقتى انسان مى‌خواهد دوست براى خودش بگیرد باید دوستى را انتخاب کند که در تمام سختى‌ها او را کمک کند نه مانند بیگانگان، و مانند کسى که در حال سختى او را رها کند، بهترین دوست خداست، خداى تعالى دوستى است که در تمام سختى‌ها و مشکلات انسان را تنها نمى‌گذارد، نه در سختى‌هاى دنیا نه در سختى‌هاى عالم برزخ و نه در سختى‌ها و مشکلات عالم قیامت، خداى تعالى بندگان خود را دوست دارد در حدیث قدسى مى‌فرماید: «اى بنى‌آدم من همه چیز را براى تو آفریدم و تو را براى خودم آفریدم». وقتى خداى تعالى انسان را آفرید از آفریدن انسان لذت برد، و […]