ذکر خدا

۴ شهریور ۱۳۹۸

شیرینى ذکر خدا

مطالبی که پیشنهاد می شد پیش از مطالعه این مطلب مطالعه کنید: ذکر خدا ذکر خفی و جلی ذکر خدا شیرین است، اگر شیرینى ذکر خدا در جان انسان افتاد دیگر هیچ شیرینى به آن نمى‌رسد. جناب اویس قرنى مى‌گوید: (امشب شب رکوع است) و تابه صبح رکوع مى‌کند یا مى‌گوید: (امشب شب سجده است)، تا صبح سجده مى‌کند، یا مى‌گوید (امشب شب قیام است)، تا صبح در قیام است. و یا جناب بلال حبشى که دلى سفید دارد وقتى مشرکین به او مى‌زنند تا از خداى محمد صلّى الله علیه و آله و سلّم دست بردارد، او دست بردار نیست، در جواب کفار مى‌گوید: احد، احد، احد، احد،… او را بر روى ریگ داغ […]
۳۱ خرداد ۱۳۹۸

ذکر جلى و خفى

مطالبی که پیشنهاد می شد پیش از مطالعه این مطلب مطالعه کنید: ذکر خدا ذکر جلى از قلب است، ولى به واسطه زبان جارى مى‌شود. ذکر جلى براى انسان قوّت مى‌آورد، اگر کسى روزى بر او بگذرد و ذکر جلى نداشته باشد مانند کسى است که در جنابت مانده است. ذکر جلى براى جوارح است. لذا ذکر جلى نور چشم را زیاد مى‌کند و براى ذاکر خوشحالى مى‌آورد، گوینده ذکر بزودى پیر نمى‌شود، نگفتن ذکر باعث پیرى زودرس و پلاسیدگى در بدن و صورت مى‌شود. ذکر خفى بالاتر است از ذکر جلى، ذکر جلى دوام ندارد لذا عدد دارد ذکر خفى دوام دارد. ذکر خفى مقام حضور است و با آن مى‌توان طى الارض نمود […]
۲۱ خرداد ۱۳۹۸

ذکر خدا

بنده ذاکر کسى است که همیشه به یاد خداست با زبان ظاهر خدا مى‌گوید با زبان دل هم خدا مى‌گوید، اسم‌هاى خدا را با خصوصیت خاص آن یاد مى‌کند و به آن توجه دارد، ذاکر وقتى اسم محبوبش را به زبان جارى مى‌کند از آن لذت مى‌برد، نام محبوبش بسیار شیرین است، براى شیرینى آن در همه جا در ذکر است. ذکر، یک وقت ذکر جلى است، یک وقت ذکر خفى، یک وقت ذکر قولى یک وقت ذکر حالى است. ذکر جلى آن است که انسان با زبان ذکر خدا بگوید. ذکر خفى آن است که با دل ذکر خدا کند. ذکر دفع مفاسد و معاصى و کدورت مى‌کند، یعنى بعضى از اذکار دفع معاصى […]