قیام

۱۲ بهمن ۱۳۹۷

قیام قائمین

در فراز دوم دعای روز نخست ماه مبارک رمضان حضرت می فرمایید: «وَ قِیامى فیهِ قِیامَ الْقآئِمینَ» خدایا من قیام داشته باشم، قیام من در این روز قیام قائمین باشد. قیام من قائم به حق باشد، قیام اقامه نماز مرا مانند نماز گذاران واقعى قرار بده، نه تنها قیام به نماز داشته باشم بلکه نماز را گسترش دهم و خود را به قائمین برسانم، قیام من، قیامى باشد که قعود نداشته باشد و قیام براى رسیدن به حقیقت است. قیام باید براى نشر حقایق باشد، قیام قائمین همان «قائمون به حقوق‌الله» است، یعنى من قائم به حقوق الهى باشم، در گسترش عدل نقش به سزائى داشته باشم، خُلق خدائى پیدا کنم «تخلّقوا بأخلاق‌الله»، خُلق خدائى […]
۲۹ بهمن ۱۳۹۵

منتظران در قیام به روی ماهت نظر

منتظران در قیام به روی ماهت نظر به روی ماهت نظر منتظران در قیام دیوان عشق، ص۳۶۴