ذکر خدا

قطعه «ذکر خدا» از دیوان حب، در وصف شب عاشورا و مصیبت شهادت حضرت امام حسین علیه السلام است.