حسین نازنین

قطعه «حسین نازنین» از دیوان حب، مصیبت شهادت حضرت امام حسین علیه السلام است.