شهد کام

قطعه «شهد کام» از دیوان حب مولودیه حضرت امام محمد باقر علیه السلام است.