نقش نگین

قطعه «نقش نگین» از دیوان حب مولودیه حضرت امام سجاد علیه السلام است.