جلوه اسم خدا

قطعه «جلوه اسم خدا» از دیوان حبّ مصیبت شهادت حضرت امام جواد علیه السلام است.