غنچه پرپر

قطعه «غنچه پرپر» از دیوان حب، مصیبت شهادت حضرت علی اصغر علیه السلام است.