جسم اکبر

قطعه «جسم اکبر» از دیوان حب، مصیبت شهادت حضرت علی اکبر علیه السلام است.