دو دست نازنین

قطعه «دو دست نازنین» از دیوان حب، مصیبت شهادت حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام است.