شاهد کرببلا

قطعه «شاهد کرببلا» از دیوان حب، مصیبت شهادت حضرت امام سجاد علیه السلام است.