خرابه شام

قطعه «خرابه شام» از دیوان حب، نوحه شهادت حضرت رقیه علیها السلام است.