نور چشم مصطفی

قطعه «نور چشم مصطفی» مصیبت شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها است.