شاه لافتیٰ

قطعه «شاه لافتیٰ» از دیوان حب، مولودیه امیرالمؤمنین حضرت علی علیه السلام است.