فضیلت صلوات

سلام و صلوات خدای سلام
  • ناشر: آوای منجی
  • یک جلد، آخرین چاپ 1396
  • شابک: 9786006402000

توضیحات کتاب

بسم اللّٰه الرّحمن الرّحیم

کتاب حاضر «فضیلت صلوات» نام دارد اما اسم اصلی آن، «سلام و صلوات خدای سلام» است. هنگامی که نوشتار را با این اسم به ناشر برای چاپ دادم، او به من گفت: بعضی روی اسم کتاب آن را انتخاب می‌کنند و هر کسی معنای این اسم را نداند. نام کتاب را عوض کنید و نامش فضیلت صلوات باشد، این نام را هر کس می‌پسندد و فروش آن در بازار بیشتر خواهر بود. با آن که نام با مسمای کتاب همان بود که خود انتخاب کرده بودم، چرا! که نصف کتاب در سلام و نصف دیگر در صلوات خدا که خود سلام است نوشته شده است اما برای این که خواسته ی او را رد نکرده باشم و مانع از سود بیشتری برای آنان نشده باشم درخواست او را پذیرفتم، ولی به آن جناب گفتم: اسم اصلی را زیر اسم پیشنهادی خود بنویسد تا معنا را برساند او نیز پذیرفت و به این صورت در آمد.

سلام و صلوات دو واژه مقدس در رابطه با خدای متعال هستند و این کتاب از این دو واژه سخن می‌گوید. سبب نوشتن این کتاب آن شد که حقیر سر تا پا تقصیر دو زیارت جامع و کوتاه در دو کتاب زیارت برای حضرات چهارده معصوم نوشتم تا در جهان جایگزین زیارت معروفی باشد که مؤمنان بعد از نماز و بعد از مجالس مذهبی به سه طرف می‌ایستند و به سه امام سلام می‌دهند. این زیارت سندی ندارد اگر چه توجهی است و بدون اشکال است اما بهتر آن است که این سلام و این توجه بر محمّد و آل پاک او سلام اللّٰه تعالی و صلواته علیهم باشد و تنها به سوی کعبه که خانه ی مقدس خدای بزرگ و قبله ی اسلام است سلام داده شود. یک زیارت در دو دقیقه و زیارت دیگر در پنج دقیقه ادا گردد. قبل از زیارت و سلام به چهارده معصوم و معصوم زادگان، سلام به خداوند علیّ اعلیٰ نوشته شده است؛ چرا! که یکی از نام‌های مقدس حضرت حق اسم اعلای سلام می‌باشد.

نام آن دو کتاب زیارت: یکی «انوار اعلی» و دیگری «انوار الهی» است. به خاطر آن که مطالب این دو کتاب تازه بود زیارت خداوند و سلام به خدای سلام بود و آن دو کتاب گنجایش آوردن سند نداشتند ناچار شدم تا کتابی در سلام و صلوات خدای بزرگ بنویسیم و مدارک سلام به خدا را ارائه دهم، به این سبب کتاب حاضر را به رشته ی تحریر در آوردم. در این کتاب چند کار شده است.

الف: بعضی از بزرگان در رابطه به سلام و صلوات، سلام و صلوات را معنا ننموده اند و یا معنای سلبی کرده اند و حال آن که سلام و صلوات معنای عدمی و سلبی ندارند بلکه معنای وجودی و ثبوتی دارند.

ب: سلام یکی از نام‌های نیکو الهی است، نامی اصل و اُم می‌باشد و دومین اسم از اسماء خمسه طیبه می‌باشد. اسماء خمسه طیبه عبارتند از: حیّ، سلام، عالم، قادر و مرید. این پنج اسم الهی اُم می‌باشند.

ج: کتاب حاضر به دو قسمت تقسیم شده است. در قسم نخست کتاب، سلام خدای سلام به همراه اسناد آن بیان گشته و هم سلام‌های قرآن کریم ارائه شده است. در قسمت دوم کتاب، صلوات حضرت حق به همراه اسنادش بیان گشته و انواعی از صلوات نیر ارائه شده است.

د: برخورد قرآن مجید و روایت حمید باسلام و صلوات

ه: انواع و اقسام صلوات و صلوات بر چهارده معصوم پاک سلام اللّٰه علیهم اجمعین.

و: نسخه‌های متعددی از سلام و صلوات در رابطه با شفای بیماران، حل مشکلات، برآورده شدن حاجات و ... و در رأس همه توسل به رسول مقدس اسلام صلی اللّٰه علیه و آله و پا فشاری امام صادق علیه السلام در رفع مشکلات و برآورده شدن حاجاتِ توسل کننده. –نمونه آن در صفحه ی 76 می‌باشد.- پس کتاب حاضر اضافه بر بیان سلام و صلوات نسبت به خدای بزرگ و مردم، معنا و خواص آن‌ها، با کمک گرفتن از آن‌ها، دست رسی به رفع مشکلات و یافت نتیجه‌ها را آسان نموده است.

و السّلام علیکم و رحمة اللّٰه و برکاته

مطالعه مختصر کتاب

 
توجه
این صفحات، کل کتاب نمی باشند و فقط شامل: فهرست مطالب، مقدمه، فهرست آیات، فهرست روایات و کتابنامه می باشد.