اربعین

۲۶ مهر ۱۳۹۸

اربعین

قطعه «اربعین» از دیوان حب، در وصف اربعین شهادت حضرت امام حسین علیه السلام است.

اربعین شد جابر آمد کربلا / زائر قبر حسین است با عزا غسل نمودی جابر از آب فرات / هم قدم برداشتی با ذکر خدا بین عطیه دست جابر را گرفت / دست جابر را نهاد قبر مولا دست جابر چون رسید بر خاک قبر / روی خاک افتاد و مدهوش شد بجا چون بهوش آمد سه دفعه گفت چنین / یا حبیبی یا حسین ای دوست ما چون جواب نشنید بگفتا دوست من / دوست جواب دوست نگوید پس چرا؟ خود بگفت جابر چگونه در جواب / لب گشاید رد کند بر تو دعا حال این که بَیْنِ سر بَیْن بدن / بس جدائی باشد و از هم جدا گفت حسینم این توئی نسل […]