توفیق

۲۹ بهمن ۱۳۹۸

توفیق هدایت

توفیق یعنی اسباب چینی. خدای تعالی وقتی به کسی توفیق می‌دهد، معنایش آن است که اسباب کار او را برایش فراهم می‌کند، مثلا توفیق یک محصل آن است که خدای تعالی از اول استاد خوب، و هم مباحثه خوب، روزی او می‌کند، برای او گرفتاری پیش نمی‌آید، او به درس خود علاقه‌مند می‌شود، علم ولایت قوی و تقوای بالا به او عطا می‌فرماید، با لطف الهی می‌داند چگونه درس بخواند، و چه درسی و چه کتابی بخواند، وقت عزیز خود را تلف نمی‌کند، و از عمر خود بهره‌مند می‌گردد. اگر خدای تعالی توفیق عطا فرماید ما می‌توانیم قیام کنیم برای روزه گرفتن، و برای نماز بپا داشتن، و برای انجام هر کار خداپسندا دیگر قیام […]