جانان

۲۳ اسفند ۱۳۹۸

سر به بالا دیدن جانان خوش است

سر به بالا دیدن جانان خوش است ریزش باران به می‌خواران خوش است در بیابان غم و حزن و بلا ابر رحمت ریزش باران خوش است دیوان عشق، ص ۶۶۴