حج

۴ تیر ۱۳۹۸

کار باید برای خدا باشد

خوشا به حال کسى که هر کارى مى‌کند براى خدا بکند و کسى که براى خدا کار کند مانند؛ تحصیل علم، قرائت قرآن، حفظ قرآن، نماز گذاردن، حج و زیارت، مسجد و مدرسه ساختن، سیر کردن گرسنگان و … وقتى از دنیا برود نتیجه‌ى آن کار را به همراه خود مى‌برد و در هر جا برود چراغ راه اوست؛ به هر عالم برود به همراه و کمک کار اوست و در هر حال از آن نفع مى‌برد ولى اگر براى خدا نباشد بلکه براى پُست و مقام دنیوى باشد یا براى توجه مردم باشد یا براى مدح و توصیف دیگران باشد و یا خلاصه براى مال و املاک و براى زرق و برق دنیا باشد […]