حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها

۱۵ آذر ۱۳۹۸

هجده ساله

قطعه «هجده ساله» مصیبت وفات حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها است.

السَّلام ای فاطمه ای جلوه اسم خدا / السَّلام ای فاطمه ای نور چشم مصطفی السَّلام ای فاطمه ای میوه قلب علی / السَّلام ای فاطمه ای غنچه باغ ولا السَّلام ای فاطمه ای نور عین فاطمه / السَّلام ای فاطمه ای ثانی زهرای ما السَّلام ای فاطمه ای شیره جان حسین / زاده سجاد و باقر صادق صدق هدی السَّلام ای فاطمه ای دختر بابُ المراد / بر ولیّ الله تو دختر خواهر و عمه بجا السَّلام ای فاطمه ای که برد مامون امام / سوی مَرو و طوس و غربت بارها، واغُربتا السَّلام ای فاطمه ای که نداشتی تو خبر / از برادر نور چشم زاده زهرا رضا السَّلام ای فاطمه ای که […]
۱۲ تیر ۱۳۹۸

عصمت حق

قطعه «عصمت حق» از دیوان حب، مدحیه حضرت فاطمه معصومه علیها السلام است.

میوه باغ رسالت زینت عرش برین / غنچه باغ ولایت عصمت حقّ را قرین مَظهرِ ذات خداوند کریم کردگار / ذات تنزیلِ الهی یا که آدم خاک نشین جلوه ی اسم جمال و هم جلال و هم کمال / آمده از قابِ قَوْسَیْن جلوه گر روی زمین سِری از اسرار سَرمد سری از باطن ظهور / آمده از فوق آسمان تا به ناسوت خوش متین کرد تجلی اسم الله و دگر اسم های او / از قضا و از قدر لوح و قلم حَقُّ الیَقین عرش و کُرسی و سماوات علی سِرُّ القَدَر / نازل آمد بر زمین و جان بداد بر آب و طین غنچه ئی از باغ عشق بشکفته شد روز ازل / […]
۲۶ آذر ۱۳۹۷

میوه باغ ولا

قطعه «میوه باغ ولا» از دیوان حب مصیبت وفات حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها است.

فاطمه ای مظهر اسم خدا / فاطمه ای میوه ی باغ ولا معصومه ای زاده ختم رُسُل / معصومه ای نور دل مرتضی گشته پژمرده ز دوری پدر /غنچه باغ ولایت سالها بار دیگر گشته پژمرده عیان / در فراغ و دوریِ جانش رضا برده مأمون سوی مَروْ سلطان دین /خواهرش محزون بود زین ماجرا همره جمع برادر خواهران / کاروانی سوی طوس از آشنا تا رسیدند شهر ساوه ناگهان / لشگر مأمون بیامد از جفا حمله کرد بر کاروان و منع نمود / تا که راه طوس نه پیماید قوا حضرت معصومه آمد شهر قم / بعد چند روز شد شهید آن بلا در غریبی جسم بی بی رفت به خاک / یاد نما […]