حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله

۲۳ آبان ۱۳۹۸

دلنشین

قطعه «دلنشین» از دیوان حب مولودیه حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم است

ساقیا پیمانه پر کن زان می ناب مبین / تا بنوشم خوش گوارا شربتی بس دلنشین چون بنوشم زان می ناب حقیقت جرعه ئی / مستِ مست گردم بخوانم مدح رعنا مه جبین در شب مولود مسعود ظهور سَرمدی / نور اول مَظهر اَسْماء رَبِّ الْعالَمین عقل اول اسم اعظم از مقام واحِدی / ظاهر و تنزیل به مکه سرزمین اولین هفده ماه ربیع و سال عامُ الْفیل و نور / ظاهر آمد در حجاز و برگرفت روی زمین در قریب صبح جمعه ظاهر از اُمْ آمده / هر دو لب در باگ توحید بین امام راستین بَه، چه نور آمد ز بالا در جوار آمنه / عصمت کبرای حق دانم به صد صدق و […]
۵ آبان ۱۳۹۸

اولین مظلوم دنیا

قطعه «اولین مظلوم دنیا» از دیوان حب، مصیبت شهادت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم است.

ای شهید و شاهِد و مَشهود و شهدِ عالَمین / اولین مظلوم دنیا زینت عرش برین خاتم پیغمبران آورده اسلام عزیز / نَسخْ نمود تورات و انجیل روح قرآن مُستَعین شد یهود، خود دشمن س سخت قرآن و رسول / بارها کردند اذیت رهبر روحُ الاَمین در نهایت زهر دادند مَظْهَرِ ذات خدا / جلوه اَسماءِ حُسنی ختم و خَیرُالمُرسلین زهر کین بنمود اثر در جسم پاک مصطفی / در میان بستر افتاد شاهر بزم یقین با اُسامه کرد روان یک لشگر و بعض دگر / تا نباشند وقت رِحلَت هم نفاق، منافقین بین راه برگشت مدینه چند نفر اهل نفاق / کرد تخلف لعن حق او را نصیب و هم قرین نسبت هِذیان بدادند […]
۱۳ فروردین ۱۳۹۸

اصل کوثر

قطعه «اصل کوثر» از دیوان حب مدحیه مبعث حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم است.

ساقیا پر کن تو جامم زان می ناب وِلا / جام می لبریز نما تا گویمت شکر و ثنا گر بنوشم جامی از دست مبارک در سحر / مست می گردم بگویم بارَکَ الله مرحبا بَه، چه جامی بی نظیر باشد به عالم بی نظیر / گر بنوشم مست می گردم بخوانم صد دعا گر بنوشم مست می گردم بخوانم وصف یار / لب گشایم در مدیحش از سر صدق و صفا گویم امشب فیض و تقدیر الهی آمده / مبعث پاک نبوت نعمتی است بر ما عطا بینم امشب رحمت حق متصل از فوق عرش / جبرئیل جمع ملائک در حضوری مصطفی با سلام و با تحیت تاج خَتمُ المرسلین / بر سر سلطان […]
۱۶ آبان ۱۳۹۷

عزای فاطمه علیها السلام

قطعه «عزای فاطمه علیها السلام» از دیوان حب، مصیبت شهادت حضرت محمد مصطفی صلی الله عیله و آله و همچنین حضرت امام حسن مجتبی و امام رضا علیهما السلام است.

فاطمه ای نور چشم مصطفی / امشب و فردا سه جا داری عزا گه مدینه گه بقیع گاهی به طوس / وا محمد وا حسن هم وا رضا گاه ز بهر باب مظلومت نبی / گاه ز بهر نور چشمت مجتبی گاه ز بهر غربت و مظلومیت / نور دلبندت رضا نور خدا گریه ها داری تو این دم فاطمه / بر سه مظلوم عزیزت از وفا بهر بابا چون اذیت ها بدید / در میان خانه اش از آشنا هم ز کفر و شرک هم اهل نفاق / عاقبت مسموم دست اَشْقیا بهر فرزندت حسن مسموم زهر / پاره پاره شد جگر آن مُقتدا بهر فرزند غریب و بی کست / این رضا شد کشته ی […]
۱۴ آذر ۱۳۹۶

بشارت باد همه عالم دو غنچه گل ببار آمد

بشارت باد همه عالم دو غنچه گل ببار آمد دو گل خندان ز باغ عشق و یا از باغ یار آمد گل اول محمّد دان ز باغ عشق خندان شد گل دوم بود صادق که در ماه بهار آمد دیوان حب، ج۱، ص۶۶۰