حضرت مسلم علیه السلام

۱۳ شهریور ۱۳۹۸

پور بوطالب

قطعه «پور بوطالب» از دیوان حب مصیبت شهادت حضرت مسلم علیه السلام است.

نسل پاک پور بو طالِب عقیل خوش روان / نور چشمان عقیل و نور ماه آسمان حامی دین و ولایت حامی سلطان عشق / حامی اسلام و قرآن جان قرآن را بیان مردم کوفه همه دعوت نمودند از حسین / نایب خود را روان کرد سوی کوفه جانِ جان اول کار کوفیان بَیعَت نمودند مسلمش / بعد شکستند بیعت و تنها بماند آن میهمان یک شبی در خانه طوعه بحال سجده بود / صبح به جنگ اندر میان کوچه ها با کوفیان لشگر ابن زیاد و اهل کوفه حمله ور / نایب خاص حسین، تنها ولی شیر ژیان کشته ها را پشته می ساخت لرزه بر کوفه فتاد / حیله و نیرنگ نمودند مسلم دادند […]