روزه

۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۹

خصوصیت اقسام روزه

روزه سه قسم است: روزه‌ی عام، روزه‌ی خاص و روزه‌ی اخص، روزه‌ی عام آن است که فقط دهان روزه‌دار از خوردن و آشامیدن بسته است، چیزی نمی‌خورد، و چیزی نمی‌نوشد، ولی اعضای دیگر او روزه نیست، دیده شده که شخص روزه‌دار دشنام می‌دهد، غیبت مؤمن می‌کند، دروغ می‌گوید، قسم دروغ یاد می‌کند، گاهی دزدی و خیانت هم می‌کند. البته این درست است که این کارها از نظر فقهی روزه را باطل نمی‌کنند، ولی این کارها محتوای روزه را نابود می‌کنند، این روزه مانند یک سفره بدون نان و طعام است. وقتی شخص گرسنه‌ای در کنار سفره‌ی بدون نان و طعام بنشیند، این سفره برای او خاصیتی ندارد، خاصیت این روزه آن است که شهوت حیوانی […]
۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۹

روزه و مراتب آن

ابتدا باید دانست که روزه سه مرتبه دارد: مرتبه‌ى اول روزه‌ى عام؛ مرتبه‌ى دوم روزه‌ى خاص و مرتبه‌ى سوم روزه‌ى اخص است. روزه‌ى عام روزه‌ى عام آن است که شخص مکلف به فرمان خداى تعالى از اول صبح تا مغرب از آن چه روزه را باطل مى‌کند، خوددارى نماید، دهان از خوردن و آشامیدن بسته باشد، در این زمان چیزى نخورد و نیاشامد، و از کارهایى که روزه را باطل مى‌کند دورى کند، این روزه، روزه‌ى مردم معمولى است. روزه‌ى خاص روزه‌ى خاص آن است که تمام اعضاى و جوارح آدمى روزه باشد. به چشم و گوش و دل و دست و پاى روزه بدار / و گرنه این هوس روزه است و فکرى خام […]
۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۹

روزه امساک از شهوت است

در روایات فراوانى حضرات معصومین صلوات الله تعالى علیهم اجمعین سفارش مى‌فرمایند، در هر ماه سه روز، روزه بدارید، روزه شهوت را کم مى‌کند، روزه باعث حفظ تعادل انسان، تسلط بر هوا و میل و شهوت، قوت اراده، آزادى درک و بالا رفتن فکر، تمرین اخلاق، پاکى نیت، تصفیه و نشاط روح، کنترل اعضاى  و جوارح بدن از گناه، سلامتى در دنیا، نجات در آخرت، یاد کردن فقرا و گرسنگان و طبقه محروم، و خلاصه روزه باعث رضاى خداى مهربان مى‌شود. جوانى به نزد پیغمبراکرم آمد عرض کرد یا رسول‌الله من جوانم، تمایل به ازدواج دارم ولى وضع مالى من محدود است، چیزى در بساط ندارم لذا، هیچ دخترى حاضر نیست با من ازدواج کند، […]