عزت و ذلت

۱۹ آبان ۱۳۹۸

عزت و ذلت به دست خداوند است

باید دید خداى تعالى کسى را خوار مى‌کند یا نه، قرآن کریم مى‌فرماید: «وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ» (قرآن کریم، سوره آل عمران، آیه ۲۶) عزت و ذلت به دست خداست، و ظاهر آیه حجت است «و تعز من تشاء» هر کسى را بخواهد عزیز مى‌کند و عزت مى‌بخشد. «و تذل من تشاء» هر کسى را بخواهد ذلیل مى‌کند، عزت و ذلت به دست خداست، ولى سبب عزت و ذلت عبد است، حکیم مطلق به همه موجودات یک اندازه داده است، و به هر کدام به قدر خودشان داده است. «آلَّذِی  خَلَقَ سَبْعَ سَماوَاتٍ طِبَاقاً مَا تَرَى فِی خَلْقِ آلرَّحْمنِ مِن تَفَاوُتٍ فَآرْجِعِ آلْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِن فُطُورٍ» (قرآن کریم، سوره ملک، آیه ۳) […]