عید غدیر

۲۸ مرداد ۱۳۹۸

شه بَطْحا

قطعه «شه بَطْحا» از دیوان حب، غدیریه ای در وصف حضرت امام علی علیه السلام است.

سروش غیب نِدا دادی ز جا خیز و بیا بالا / ز فوق عرش و اَوْاَدنی و یا از این و آن اعلی بیا بنگر جمال بی مثال دلربای خود / بخوان مدح و ثنای او به هر لفظ و به هر معنا بخوان مدح غدیر خُم بخوان عید غدیر آمد / بخوان مدح و ثنای صاحب عید و خودِ مولا عجب عیدی است به عالم کَی توان مانند آن را دید / همان عید ظهور و باطن واقع شده گویا همان عیدی است خداوند حکیم عادل قادر / فرستاد جبرئیل بر پیمبر کای نبی ما رسان بر مردمان پیغام ربّ عالم هستی / همان پیغام که بارها گفته شد بر حضرتت آشنا پیام ما […]
۷ شهریور ۱۳۹۷

عید اکمال است و اتمام بهر دین و هم نعم

عید اکمال است و اتمام بهر دین و هم نعم ظاهر آمد شهد شیرین ولایت یم به یم گشته ظاهر هم خلافت هم امامت هم ولا بر علی با نطق گویای محمّد اِبْن عَم دیوان حب، ج۱، ص۶۶۲
۱۷ شهریور ۱۳۹۶

بود عید غدیر امشب، بود عید کمال دین

بود عید غدیر امشب، بود عید کمال دین رسید نعمت به اِتمامش اَتَم آمد چه بس شیرین بود عید رسالت هم امامت صاحبان عید یقین باشد محمّد با علی و آلشان عالین دیوان حب، ج۱، ص۶۶۳
۲۹ شهریور ۱۳۹۵

عجب عیدی بود امشب تمام عالم بالا

عجب عیدی بود امشب تمام عالم بالا همه شاداب و سر مستند به عشق حضرت مولا ولایت شهد شیرین است برای ساکنان عرش خلافت را نمایان کرد محمّد واقع معنا دیوان حب، ج۱، ص۶۶۲