مبعث

۱۳ فروردین ۱۳۹۸

اصل کوثر

قطعه «اصل کوثر» از دیوان حب مدحیه مبعث حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم است.

ساقیا پر کن تو جامم زان می ناب وِلا / جام می لبریز نما تا گویمت شکر و ثنا گر بنوشم جامی از دست مبارک در سحر / مست می گردم بگویم بارَکَ الله مرحبا بَه، چه جامی بی نظیر باشد به عالم بی نظیر / گر بنوشم مست می گردم بخوانم صد دعا گر بنوشم مست می گردم بخوانم وصف یار / لب گشایم در مدیحش از سر صدق و صفا گویم امشب فیض و تقدیر الهی آمده / مبعث پاک نبوت نعمتی است بر ما عطا بینم امشب رحمت حق متصل از فوق عرش / جبرئیل جمع ملائک در حضوری مصطفی با سلام و با تحیت تاج خَتمُ المرسلین / بر سر سلطان […]