محبوبین

۲۹ آذر ۱۳۹۸

دورى از محبوب

خدایا من معصیت تو کردم تو با من قهر مکن، و با شلاق قهر خود بر سر من مزن، و مرا کیفر مفرما، چون تو کریم هستى و من ضعیف، طاقت تازیانه قهر تو را ندارم، اگر طاقت تازیانه تو را داشته باشم طاقت دورى از تو را ندارم، من تو را مى‌طلبم، محبوب من تویى، معبود من تویى، مقصود من تویى، معشوق من تویى «الهى انت مقصودى و رضاک مطلوبى» ضعف و وجود امکانى و فقرى من سبب نافرمانى من شده است، خود فرمودى: «یَا أَیُّهَا آلنَّاسُ أَنتُمُ آلْفُقَرَاءُ إِلَى آللَّهِ وَآللَّهُ هُوَ آلْغَنِیُّ آلْحَمِیدُ» (قرآن کریم، سوره فاطر، آیه ۱۵) کلمه‌ى انتم که در آیه شریفه وجود دارد از باب عبارت و لفظ […]
۱۰ آبان ۱۳۹۸

تدریس عرفان محبوبین

کتاب‌هاى فلسفه، حکمت و عرفان مانند کتاب هاى شفا، اشارات، اسفار، فصوص، مصباح الانس و منازل السائرین فلسفه و حکمت و عرفان محبین مى‌باشند، خیلى کم لحاظ محبوبین را دارند ولى امید است روزى کتاب هاى فلسفه، حکمت و عرفان به نام صحیفه‌ى سجادیه و صحیفه‌ى علویه در حوزه‌هاى علمیه کتاب درسى شوند و بیان فلسفه، حکمت و عرفان محبوبین نمایند. غنچه های نشکفته، ص ۵۰۴
۱۹ فروردین ۱۳۹۵

محبوبین

مرید محب و مراد محبوب است؛ محبوبین در مقام خلاص هستند، از خدای خود چیزی نمی خواهند. سیرسالک، جلد۲، صفحه۳۶۳