نیمه شعبان

۳۱ فروردین ۱۳۹۸

قائم آل رسول

قطعه «قائم آل رسول» از دیوان حب، مولودیه ولی عصر حضرت امام مهدی علیه السلام است.

مولود شاهنشاه دین آن شاه خوبان است / کز مولدش روی زمین چون رشک رضوان است عالم گلستان است امشب به عالم جلوه گر آن نیر تابان / در سامرا شد آشکار آن حجت رحمان بر روی دست عمه اش تابنده مَه رخشان / آن حجت خاص خدا مهدی دوران ست عالم گلستان است بر دامن نرجس عیان آن طفل مه پیکر / در سجده حق س نهاد آن مَظهر داور گفتا شهادت بر زبان آن وارث حیدر / مادر بر احوال پسر او مات و حیران است عالم گلستان است از پرده شد آندم عیان آن حامی قرآن / آورده او را عمه اش همچون گل خندان دیدی پدر بر دست او بنوشته است […]
۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

مبارک باد از این عید و از این مولود خوش منظر

مبارک باد از این عید و از این مولود خوش منظر بیامد عالم دنیا ظهور حضرت داور گل باغ ولایت کرد معطر عالم هستی گل ما مهدی دوران محمّد را بود زیور دیوان حب، ج۱، ص۶۷۳
۱ خرداد ۱۳۹۵

بشارت باد تو ای عالَم گلی از باغ عشق خندان

بشارت باد تو ای عالَم گلی از باغ عشق خندان شکفته غنچه ئی زیبا به وقت نیمه ی شعبان گل باغ حسن بشکفت معطر شد همه دنیا بود این غنچه همنام محمّد مَظهر یزدان دیوان حب، ج۱، ص۶۷۳